länkar

Länkar:


CLINTEL - Climate Intelligence är en oberoende stiftelse som verkar inom områdena klimatförändringar och klimat-politik. Ett öppet brev med rubriken There is no climate crisis undertecknat av 840 forskare och experter inom området har skickats till FN, EU och ett stort antal regeringar:

Pressrelease (översatt till svenska): brev till EU sv

Deklaration (översatt till svenska): World Declaration Sweden

Bakomliggande motivering (engelska):

WCDsumm-BRUXELLES_20-11-19def-1 

CLINTEL har också utgivit ett dokument: MAGNA CARTA UNIVERSITATUM 2020 med fem principer för att säkerställa universitetens oberoende och frihet från politik i klimatfrågan. En svensk översättning med kommentarer finns här.


Björn Lomborg intervjuas om sin senaste bok False Alarm av Alex Epstein. Boken recenseras här av Ann Löfving- Henriksson


Michal Shellenbergers bok Apocalypse Never recenseras av Lena Krantz. Michael Shellenberg är en internationellt känd före detta klimataktivist som har ändrat ståndpunkt i frågan efter en grundlig genomgång av fakta. Michael Schellenberg har också en kort TEDx presentation.


Den Oscars-belönade dokumentärfilmaren Michael Moore,har nyligen släppt sin film Planet of the humans där han kritiskt granskar "förnybar" energi. Filmen tas bort från Youtube från tid till tid så det är inte säkert att länken fungerar just nu.


Den kände fysikern Freeman Dyson (sv) avled nyligen, 96 år gammal. Här berättar han att jorden faktiskt har blivit grönare på senare tid (eng). Ytterligare en gigant inom rymd- och klimatforskningen och stark kritiker av IPCC, Fred Singer, gick bort nyligen, 95 år gammal. Singer hade anknytning till Sverige genom en tid som gästforskare hos Hannes Alfvén vid KTH.

Gamla stenbron i Alunda, Akvarell av Gunnar

FN:s klimatmöte COP-25 i Madrid

FN:s generalsekreterare António Guterres inledde mötet med orden: For many decades the human species has been at war with the planet...And the planet is fighting back. Kanske har han rätt: I decennier har FN deklarerat att människan inte naturen orsakar klimatförändringar och naturen håller på att vinna genom att inte följa de förutsägelser som FN:s klimatmodeller visar. Guterres fortsatte med en lång uppräkning av lögner relaterade till klimatförändringar. Lars Bern bemöter lögnerna här och här.

Professor William Happer höll ett föredrag med titeln There is no climate emergency vid det alternativa mötet anordnat av the Heartland Institute.


World Economic Forum i Davos fokuserar alltmer på klimatfrågan. Under rubriken Högt spel i Davos kommenterar Jacob Nordangård 2020 års möte. Under rubriken WEFs Digitala Panoptikon går han igenom rapporten Unlocking Technology for the Global Goals där FNs 17 globala mål Agenda 2030 behandlas. Under denna länk finns ett stort antal länkar till texter och videos i frågan.

Klimatrealisterna (tidigare benämnt Stockholmsinitiativet) är ett diskussionsforum på svenska för klimatskeptiker. Man driver en mycket aktiv blogg, Klimatupplysningen, med nästan dagliga inlägg och en livlig diskussion (sv). Dessutom finns här en sida med aktuella klimatlänkar.

Klimatsans är en annan svensk klimatblogg (sv). Klicka på Aktuellt för att läsa bloggtexterna. 


Om du vill sätta dig in i klimatfrågan grundligt rekommenderas Gösta Petterssons bok Falskt Alarm. Den kan laddas ner gratis eller köpas i pappersversion till en billig penning (sv). Boken presenteras här.


Under rubriken Myter och sanningar om klimatet ger Elsa Widding en serie videoföreläsningar (sv).

Klimatmyt nr 1, Klimatet har inte varierat på 12 000 år; Del 1, del 2, del 3, del 4

Klimatmyt nr 2; Kopplingar till oljeindustrin

Klimatmyt nr 3; Klimatmodellerna; Del 1, del 2, del3

Klimatmyt nr 4; Energipolitiken; Del 1, del 2, del 3


Rickard Lindzen, tidigare huvudförfattare i IPCC, ger en sammanfattning av både fysiken och politiken i 2018 GPWF Annual lecture  (eng)

Det mesta som koldioxiden kan påverka klimatet har redan hänt. Prof William Happer, Princeton University diskuterar koldioxidens egenskaper (eng), och 

Här resonerar Tony Heller om varför ett tillskott av ytterligare koldioxid till atmosfären skulle ha mycket liten inverkan på klimatet (eng). Argument i motsatt riktning ges av Mallen Baker i videon: Best arguments AGAINST CO2 causing climate change inkluderande ett stort antal länkar till artiklar med CO2-positivt innehåll (eng) (läs även det stora antalet kritiska kommentarer). I en nyligen publicerad rapport analyserar Will Happer metanets betydelse för klimatet


I SwebbTV har Mikael Willgert gjort ett antal intervjuer i klimatfrågan. I två lördagsintervjuer med titeln Det överdrivna klimathotet intervjuas först Peter Stilbs och i del två Lars Bern. I ett samtal mellan Mikael Willgert och Lars Bern granskas SVT:s behandling av klimatfrågan under rubriken Den fjärde statsmakten. Samtalet med Nils Axel Mörners om havsnivåernas förändring rekommenderas.


The great global warming swindle är en Brittisk film om klimatalarmismen (eng); Visserligen mer än 10 år gammal men ändå sevärd.


Björn Lomborg är en av få som har studerat de ekonomiska konsekvenserna av klimatpolitiska åtgärder (eng). Här intervjuas han i Studio Axess (eng tal, sv text)


Sveriges ledande klimatforskare Lennart Bengtsson intervjuas i DGS-TV av Patrik Engellau.


En skrämmande bild av klimatrörelsens rötter ges av Rupert Darwall i boken The green tyranny. Speciellt intressant är hans beskrivning av Sveriges roll genom Olof Palme och meteorologiprofessor Bert Bolin vid Stockholms universitet.


En nyckelparameter i klimatfrågan är den globala temperaturen. Det anses allmänt att den tillförlitligaste sammanställningen av den globala temparaturen i den nedre atmosfären görs av Roy Spencer.


En mycket omfattande sammanställning av klimatdata görs av Ole Humlum på webbsidan climate4you.com. Där framgår bland annat att vissa av de stora datacentren för klimatdata systematiskt ändrar historiska och sentida data. Ole Humlum förklarar detta på ett tydligt sätt i sitt föredrag på en konferens anordnad av Klimatupplysningen.se.


Ett mycket omfattande (flera tusen sidor), väldokumenterat, material på vetenskaplig grund finns i NIPCC (Non Intergovernmental Panel on Climate Change); Ett slags alternativ till IPCC-rapporterna.
Camino de Santiago, Puente Romano, Cirauqui, Navarra, Akvarell av Gunnar

I ett samtal med Mikael Willgert diskuterar Lars Enarsson kyrkornas relation till klimatalarmismen.


Respektfulla samtal om klimatfrågan i Klimatforum


Fjällens nya ansikte - en grön paus i Neoglacialen är en mycket välskriven artikel av Leif Kullman.


Klimat, koldioxid och pengar; Jacob Nordangård berättar om de globala miljardärernas intressen av klimatalarmen.

Jacob Nordangård har också gjort en skriftlig genomgång av Rockefeller och klimathotet i tio delar. Länkar till alla tio delarna hittar du här: del1del 2, del 3, del 4, del 5, del 6, del 7, del 8, del 9, del 10.

 

Gamla testamentet förutspår att mänskligheten ska utrotas inom 120 år. Därefter följer en lång räcka av undergångsprofetsior, varav dagens klimatalarm är den senaste, som, enligt IPCC har en betydligt kortare nådatid (12 år) än Gamla Testamentet. Tony Heller ger en överskt av de senaste 150 årens undergångsprofetsior i en video. I stort sett varje tidsålder har sett klimatförändringar som en vedergällning för mänsklig girighet och syndfullhet. Detta beskrivs i denna artikel.


Maurice Strong är en av förgrundspersonerna i början av klimatalarmismen. Han hade starka band med familjen Rockefeller och satt ordförande i de inledande klimatkonferenserna i Stockolm och Rio de Janeiro. I denna artikel berättas historien om Maurice Strong.


Klimatfrågan präglas i hög grad av grupptänkande. Detta behandlas av psykologen Cristopher Booker i en bok: Global Warming: A case study in groupthink. I denna presentationsvideo finns också information om hur du kan ladda ner boken kostnadsfritt. Postumt har också av Cristopher Booker publicerats boken: Group think - a study of self delusion med ett bredare innehåll än bara klimatfrågan.


Vid Chalmers pågår en studie av "klimatförnekare" med stöd av Energimyndigheten. Man har underhand publicerat en bok med titeln Upphettning. Demokratin i klimatkrisens tid. Där förmedlas en hel del fördomar om utrotning av faunan på grund av den antropogena klimatförändringen. De värsta lögnerna bemöts av Fredrik Sjöberg, känd biolog och författare, i en understreckare i Svenska Dagbladet med rubriken: Med sådana vänner behöver klimatfrågan inga fiender.

If it is consensus - it is not science. Lyssna på Tim Ball när han förklarar hur det ligger till med 97% consensus. Klimatbloggen Climatism har publicerat en lista på 46 kvalificerade forskare som lämnat IPCC på grund av avvikande mening från IPCC:s slutsatser.


Korallrev påstås vara i farozonen på grund av klimatförändringarna. Här är en annan tolkning av korallrevens blekning, och i denna video berättar professor Peter Ridd en annan historia. Även isbjörnarna påstås vara i fara på grund av klimatförändringen. Isbjörnsforskaren Susan Crockford har emellertid kommit fram till att det finns fler isbjörnar nu än för tjugo år sedan. Läs mer om detta här.


Min (Gunnars) ursprungliga anledning till tvivel på koldioxidens roll i jordens temperaturvariationer kommer från min tid inom rymdforskningen då mina danska kollegor visade på den goda korrelationen mellan solaktivitet och jordens temperatur. Här redogör Henrik Svenstedt för de senaste rönen inom den forskningsgrenen. Och här talar Nir Shaviv om forskningsområdet vid Heartlandinstitutets klimatkonferens 2019. Anthony Watts sammanfattar en av de senaste publikationerna här. I videon Climate forcing - our future is cold ges en översikt över de mekanismer med vilka solen påverkar klimatet.


CO2 Coalition är en amerikansk organisation med en hel del artiklar och diskussion om koldioxidens betydelse för livet på jorden.


Svante Arrhenius första och andra publikation om växthuseffekten


Judith Curry har en amerikansk webbsida med vetenskapliga artiklar och mycket omfattande veckoöversikter.


Tim Ball har en kanadensisk klimatblogg med intressant innehåll.


What's up with that är en välbesökt amerikansk klimatblogg


Heartlandinstitutet hade en klimatkonferens 2019. Du hittar alla föredragen här


I Klimatet och den omstridda hockeyklubban sammanfattar Karl-Erik Tallmo de skandalomsusade historien av climategate och Michael Manns hockeyklubba. Se även Ingemar Nordins inlägg i Klimatupplysningen med anledning av tioårsdagen av skandalen.


I beräkningen av Sveriges koldioxidbudget räknar man inte in den stora koldioxidsänkan, skogen. Om man skulle göra det skulle Sveriges koldioxidutsläpp nu vara nära noll. Begreppen reds ut i detta inlägg i Klimatupplysningen.se.


Klimatfrågan påverkar världens ekonomi i hög grad. Det så kallade Parisavtalet sägs vara världens dyraste avtal. I en lördagsintervju i Swebbtv förklarar ekonom Staffan Wennberg hur det påverkar svensk ekonomi.

Om du tror att "klimatförnekelse" inte är förenlig med omsorg om naturen föreslås att du kollar in The Deplorable Climate Science Blog där bland andra Tony Heller har inlägg om både miljöaktioner, fina natur- och djurfoton och rena klimatinlägg. 


klimarealisme.dk är en nyöppnad dansk motsvarighet till klimatupplysningen.se


klimarealisterne.com är den norska motsvarigheten.


Peter Temple argumenterar för att: We are in global cooling - not warming, genom att analysera historiska data.

I videon Balloons in the air: Understanding weather and climate förklarar Ronan and Michael Conally hur data från väderballonger kan förstås med enbart allmänna gaslagen, utan inverkan av koldioxid.


Samband mean koldioxidutsläpp och välstånd beskrivs av Craig Idso på Heartland-institutets klimatkonferens 2019


Andelen av atmosfärens koldioxid som är av fossilt ursprung kan mätas genom att använda kol-14 metoder. Detta har bland andra gjorts av en forskargrupp i Schweiz och man har funnit att halten ligger på i medeltal 4,3 ppm under en tvåårig mätperiod (se länken nedan). Detta diskuteras här och i en aktuell forskningsrapport här 


I en söndagskrönika i Svenska Dagbladet 3 november 2019 med rubriken "De som skrämmer barn" diskuterar Tove Lifverdahl hur skolbarn skräms till klimatångest av sina lärare.


De tre huvudkomponenterna i ett litiumjonbatteri är anoden, vanligen grafit, katoden, till exempel litiumkoboltoxid, och elektrolyten, litiumsalt i en organisk lösning. Både litium och kobolt är förenade med stora miljöproblem i samband med utvinning och återvinning. Batterier kan också innehålla tungmetaller som kvicksilver, kadmium och bly. I SVT:s Uppdrag Granskning från den 13 november 2019 tar man upp miljöproblemen i samband med behoven av sällsynta jordartsmetaller. Detta diskuteras också i Mikael Willgerts intervju med Leif Östling i Swebbtv:s lördagsintervju från oktober 2019 (cirka 15 min in i intervjun). I en specialartikel i Aftonbladet, Blodsbatterier, behandlas de svåra miljö-och arbetsförhållandena i samband med utvinningen av kobolt i Kongo-Kinshasa. I en artikel i Veckans Affärer, Elbilen: En tickande miljöbomb, behandlas bland annat miljöproblemen i samband med utvinning av litium. Att tillverka ett bilbatteri till en Tesla resulterar i 15-20 ton utsläpp av CO2. Det innebär att man kanköra en Mercedes E220D mellan 14706 och 19608 km för att nå upp till samma utsläpp av koldioxid. Se vidare i artikeln i Teknikens Värld.  En Tesla innehåller cirka 85 kg grafit. Ttiilverkning av synteteisk grafit är mycket energikrävande och en stor källa till utsläpp av CO2 samt NOx och SOx samt partiklar. Läs mer om detta i Greentech Journal.


Vi har i Sverige billig el, vi har ren el, vi har säker el. Vi har kort sagt den elförsörjning som alla andra länder skulle vilja ha. Och vårt huvudsakliga bekymmer är hur vi på kortast möjliga tid ska komma ur denna situation (sagt av Percy Barnevik, f.d. VD för ABB för ett antal år sedan). Joanne Nova förklarar i sin föreläsning "How to destroy a perfectly good electricity grid in three easy steps" hur detta görs i Australien.


Mängden koldioxid i atmosfären antas av IPCC ligga konstant omkring 280 ppm tiden före mätningarna på Mauna Loa (Keelingkurvan). Detta baseras på Proxy-data från iskärnor. Om man tar med mätningar med kemiska metoder och andra proxy-data, som studier av växters klyvöppningar, finns ett stort antal mätningar från de gångna 180 åren som visar stor variation av koldioxidinnehållet i atmosfären, såväl över som under dagens nivåer på 400 ppm. Till exempel ansåg Svante Arrhenius att koldioxidhalten låg på cirka 400 ppm redan i början av förra seklet. Detta avhandlas i en artikel i Energy and Environment från 2007.


CCS, Carbon Capture and Storage är en teknik att infånga och lagra koldioxiden under jord innan den når atmosfären. Iett inlägg i Klimatupplysningen.se diskuterar Johan Montelius kostnaden för detta i relation till det faktum att en ökad koldioxidhalt ändå skulle avklinga inom ramen för den naturliga kolcykeln. En utförlig översiktsartikel om CCS-tekniken finns i Wikipedia.


The climate system is a coupled non-linear chaotic system, and therefore the long-term prediction of future climatic states is not possible [IPCC report 2001] I översättning: Klimatsystemet (läs klimatmodellerna) är ett kopplat icke-linjärt kaotiskt system, och därför är förutsägelser av klimatet över långa tidsperioder inte möjliga att göra. Den matematiska betydelsen av kaotiska system och bakgrunden till ovanstående utsaga i en av IPCC:s första rapporter förklaras på ett lättfattligt sätt av Anthony Watts i inlägget: The Chaos theoretical argument that undermines Climate Change Modelling.

Eftersom IPCC:s modeller inte kan användas för prognoser, har man, i senare IPCC-rapporter, övergått till att benämna resultat av klimatmodellerna scenarier i stället för prognoser.


African lives matter too, Energy Policy Decisions Should Consider Their Needs:

NJ Ayuk är bland annat exekutiv ordförande i African Energy Chamber. I ett bemötande på ett uttalande från OECD:s generalsekreterare Angel Gurria där OECD och IEA gemensamt förklarar att deras viktigaste uppdrag idag är att stödja ekonomier och samhällen under Covid-19 krisen och att de ska utnyttja detta tillfälle till att se över och reformera hur olika fonder används till subventioner (underförstått: fasa ut fossil förbränning). NJ Ayuk är för förnybar energi, men skriver att afrikanerna inte ska tvingas till antingen-eller lösningar. Att erbjuda Afrika hjälprogram som kompensation för att de minskar eller stoppar olje- eller gasföretag är inte bra för afrikanerna. Det är horribelt, skriver Ayuk, att OECD, IEA och andra organisationer lägger sig i våra naturresurser. Afrika, med sina olje- och gasresurser kan bygga sin egen framtid.

Samma ämne tas också upp i en innehållsrik och gripande essä av Geoff Hill, författare från Zimbabve. Essäns titel är: HEART OF DARKNESS Why electricity for Africa is a security issue.

Copyright © All Rights Reserved