Hem

Dombron, Fyrisån, Akvarell av Gunnar

Kurts och Gunnars

Klimatsidor

The influence of mankind on climate is trivially true and numerically insignificant [Richard Lindzen]

(Människans inverkan på klimatet är en trivial sanning men är till omfattningen helt betydelselös)

Klimatfrågan är till sin art av vetenskaplig natur; Kan antropogen (av människan skapad) påverkan på atmosfärens koldioxidhalt höja jordens temperatur i skadlig omfattning? Under de senaste trettio åren har klimathotet vuxit till en fråga som har lämnat det vetenskapliga angreppssättet och mer och mer antagit en karaktär av troende. Politiker har tagit till sig klimatalarmismen och lagt den till grund för en ekonomisk politik som har kommit att dominera dagordningen. Massmedia (MSM) har åsidosatt sin roll som granskare och har övergått till propaganda för klimatalarmismen. Vi är djupt oroade över utvecklingen, och har, genom vår erfarenhet som forskare inom naturvetenskap, teknik, medicin och psykologi/psykiatri haft möjlighet att sätta oss in i frågorna i grunden, såväl ur naturvetenskaplig som psykologisk aspekt. Dessa sidor avser att sammanfatta våra slutsatser och göra dem lättillgängliga för vänner och övriga i vår omgivning.

Dessa två tidningsurklipp från DN 1972 och Uppsala Nya Tidning 2019 visar att politikernas budskap om "tio år till katastrofen" har stått sig oförändrat under nästan ett halvt sekel. Klicka gärna på bilderna för mer info.

Om oss


Gunnar Holmgren är civilingenjör (teknisk fysik) och teknDr (rymdfysik); Har varit verksam med forskning inom experimentell rymdfysik (sondraketer vid Esrange, den Svenska Vikingsatelliten och de Europeiska Clustersatelliterna) under cirka 30 år; Har undervisat i rymdfysik vid Uppsala Universitet; Har varit prefekt vid Institutionen för Teknikvetenskaper vid Ångströmlaboratoriet under 9 år. Efter pensionsavgång från Uppsala Universitet har han varit verksam med projektledning och administration vid (avknoppnings-) företag för förnybar energi (vind- respektive vågkraft).

 

Kurt Wahlstedt är psykiater och företagsläkare. Arbetar i egen praktik. Har forskat på arbetsorganisation och psykosocial arbetsmiljö och är MedDr i Arbets- och miljömedicin. Deltar i forskningsprojekt tillsammans med psykologiska institutionen Uppsala Universitet på social fobi sedan över 10 år. Studierna gäller bl.a. hur ångestcentra i hjärnan är relaterade till social fobi och hur de påverkas av behandlingar vilket mäts med PET (positronemissionstomografi) och fMRI (funktionell magnetresonanstomografi).

Skrolla ner till kontaktformuläret

 Järnbron, Fyrisån, Akvarell av Gunnar

Copyright © All Rights Reserved

Kontakta oss

Om du har synpunkter på vår klimatblogg; Kontakta oss per e-post genom att fylla i fälten till höger. Eposten kommer att befordras både till Kurt och Gunnar.

EMAIL

kg@asikten.com