Fysik

Innehåll i fysiksidorna:

Gravitationseffekten

Växthuseffekten

Återstrålning

Klimatkänsligheten

Kolets kretslopp

Historiska koldioxidhalter

Uppehållstid

Henrys lag och kolinfångning

Numeriska klimatmodeller

Kosmisk strålning

Slutsatser och Referenser


Läs alla fysikavsnitten via länk


Om det inte överensstämmer med experiment är det fel. I detta enkla faktum ligger nyckeln till vetenskapen. Det spelar ingen roll hur elegant vår gissning är; det spelar ingen roll hur smart du som gissade är, eller hur berömd du är……Om det inte överensstämmer med experiment, är det fel. Det finns inget att tillägga. [Richard Feynman]


Originaltexten lyder: If it disagrees with experiment, it is wrong. In that simple statement is the key to science. It doesn’t make any difference how beautiful our guess is, it doesn’t matter how smart you are who made the guess, or what his name is…….If it disagrees with experiment, it’s wrong. That’s all there is to it. [Richard Feynman on the scientific method]

Copyright © All Rights Reserved